Sinna elg


I går, midt i den tykkeste skogen:

Han: Se her! Her har det akkurat vært en elg.
Jeg: (litt redd) Tuller du?
Han: Nei, disse elgsporene er helt ferske.
Jeg: Kan elg være farlig?
Han: Ja, de kan jo spidde deg til døde.
Jeg: (ser for meg at jeg blir spidda til døde)
Han: De er farligst når de har unger da.
Jeg: Når er det da?
Han: På våren, tror jeg. Så dette er sikkert bare en sinna ungelg.